首页 图片 查字 
【使用说明】
分解查字是根据汉字的偏旁部首、组成汉字和部件来进行查询的。
例如:路,分解为:路足各口,偏旁部首及组成汉字部件: ⻊夂
() () (jué jiào) (zhāi) (láng) (bān) (yǔ zhōng) (lán) (wěi mén) (shēng) (jiǎ) (jiǎ) () (jiào) (tǒu tiǎo) (dòu) (yín zhì) (qiāng) () (zhǎn) (zhuó) (zhuó) (zhuó) (qín jǐn) (lín) (zhuó) (chù) (duàn) (zhú) (chǎn jiè) (háng) (pèi) (liú yóu) (myeo) () (pī bì) (liú) () (fǎng) (jīng) (zhào) () (shāo) (jiàn) (eos) (zhì) (fān) (piāo) (fān) (zhān)
(liu) (zu) (null) (dong) (jiang) (chuan) (kuai) (mi) (wei) (fan) (guan) (ji) (jin) (shi) (yi) (zhui) (shu) (xun) (zhe wan) (dian) (bao) (bing) (bu) (dao) (qu) (ba) (dan) (jie) (tong) (ping) (kan) (dan ren) (si) (wen) (yan) (jian) (cao) (zhuang) (chu) (chi) (zou) (zuo fu) (gong) (bao) (quan fan) (san) (shi) (ti) (shui san) (jiao) (si) (wu) (xi) (shu xin) (yao) (yi) (you) (si) (lao) (niu) (pan) (po) (yao) (zhao zhua) (bo) (ji) (bing) (wang si) (ya) (gen) (hu) (si) (xi) (chuo) (shi) (zhi) (mian) (jin) (shi) (biao) (ge) (lu) (shu) (jue) 丿(pie) (yi) (yi) (ba) (bi) (chang) (dao) (er) (er) (ji) (li) (ren) (ru) (shi) (you) (gan) (chuan) (da) (fei) (gong) (gong) 广(guang) (ji) (jin) (kou) (ma) (men) (nv) (shan) (shi) (tu) (kou) (xiao) (zi) (qian) (xi) (fou) (ai) (zhu)